Werkgevers > Talentenanalyse

Talentenanalyse

Ontdek ongekend talent met de talentenanalyse

We functioneren allemaal het best als we werk doen dat past bij onze drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Als werkgever wil je dat je werknemers zo veel en zo snel mogelijk leren en betrokken zijn bij hun baan en jouw bedrijf. Maar hoe weet je als werkgever nou hoe je je werknemers stimuleert om het beste uit zichzelf en hun baan te halen? En wat is dat ‘beste’ dan eigenlijk? Dat ontdekken we met de Talentenanalyse van TMA.

Wanneer is de Talentenanalyse van TMA goed om te doen?

Heb jij werknemers waarvan je het idee hebt dat ze nog niet op de top van hun kunnen presteren? Of denk je dat ze nóg meer plezier in hun werk kunnen hebben? Dan is de Talentenanalyse van TMA een mooie tool. Frieswijk&Company helpt werknemers inzicht te krijgen in voorkeursgedrag. Met andere woorden: waarvan krijgen zij energie en waarin hebben zij plezier? Dat doen we door talenten en valkuilen in kaart te brengen.

De talentenanalyse van TMA is geschikt als je…

 • je medewerkers wil helpen het beste uit zichzelf te halen
 • je medewerkers nog gelukkiger wil zien in hun werk
 • je medewerkers wil laten ontdekken hoe zij hun talenten kunnen inzetten om valkuilen te overbruggen

“Door meerdere gesprekken en met behulp van TMA persoonlijkheid en beroepen testen de stap durven zetten om voor een totaal nieuwe opleiding te gaan. Zeer goede begeleiding ervaren en weer vertrouwen gekregen in de toekomst.”

— Jacqueline Bouwman

Dit kan je met de uitkomsten van de talentenanalyse

De TMA-talentenanalyse is diepgaand en brengt objectief en opbouwend in beeld welke drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden er zijn. De medewerker ontvangt een rapport dat positief talent- en ontwikkelingsgericht geformuleerd is en je niet veroordeelt. Met de uitkomst weet je…

 • wat de intrinsieke motivatie is
 • welke aanleg je hebt voor competenties
 • wat het voorkeursgedrag is
 • de persoonlijke voorkeur voor de ideale werkomgeving, management, effectief communicatiegedrag en de leer- en ontwikkelstijlen

Dit is in te zetten bij…

 • loopbaan en mobiliteit
 • re-integratie
 • werving en selectie
 • ontwikkeling van het individu en teams
 • beroepskeuze
 • verbetering van de communicatie
 • versterken van de samenwerking
“De meeste deelnemers herkennen de uitkomsten vaak helemaal.”

De Talentenanalyse van TMA

De Talentenanalyse van TMA (Talenten Motivatie Analyse) brengt drijfveren, competenties en talenten in kaart. En dan zo dat het positief is, niet veroordelend en inzicht geeft in de beste carrièremogelijkheden. Het is gericht op ontwikkeling en de (werk)toekomst, maakt de balans van dit moment op en geeft input om werktechnisch de juiste weg te bewandelen.

Zo werkt het

TMA bestaat uit verschillende testen en analyses. De basis is de individuele TMA-test. Van daaruit maak je, op basis van waar behoefte aan is, andere analyses. Een overzicht van de testen vind je hieronder.

De basis: de individuele TMA-talentenanalyse

De TMA-talentenanalyse brengt de drijfveren (22), talenten (44) en ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat in beeld. Je krijgt een helder overzicht van de denkprocessen die aan de basis van gedrag liggen. Uiteindelijk heb je een ‘blauwdruk’ van de kandidaat waarmee je een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek in handen hebt. Daarna kan je verder met het talent- en competentiepaspoort, 360-graden-feedback-analyse en de TMA-teamanalyse.

Talent- en competentiepaspoort

Met de TMA-talentenanalyse krijg je inzicht in hoe en in hoeverre de 53 competenties te ontwikkelen zijn. Er is onderscheid tussen ‘makkelijk’, ‘redelijk’ en ‘moeilijk ontwikkelbare’ competenties.

360-graden-feedback-analyse

Deze analyse schetst een zo breed mogelijk beeld van het huidige gedrag in de werksituatie. Het is hét instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers als we het hebben over competenties. De kandidaat krijgt feedback van een aantal personen met een verschillend perspectief op het eigen gedrag — op het gebied van de competenties waar het in de TMA-methode over gaat.

TMA-teamanalyse

De TMA-teamanalyse verzamelt TMA-profielen van teamleden. Uiteindelijk heb je een rapport dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en waar de sterke punten van het team liggen. Met deze informatie over de leader en de verschillende leden van het team krijg je een betere balans in het team en daarmee presteert het team ook beter.

Praktische informatie over de TMA Talentenanalyse

De talentenanalyse duurt ongeveer een uur. Je krijgt een vragenlijst die bestaat uit stellingen en gedragsitems — je kiest wat het beste bij je past en ontrafelt zo op een genuanceerde manier wat je drijfveren zijn. Natuurlijk pluist de werknemer de analyse niet zelf uit; in een een-op-eengesprek legt Frieswijk&Company alles uit én is er alle ruimte voor vragen. Wil de medewerker na afloop werken aan bepaalde thema’s die uit de TMA Talentenanalyse naar voren kwamen? Dan is individuele coaching een mooie optie.